Hiến máu nhân đạo 17 Tháng Hai 2014 9:50:00 SA

Vận động hiến máu tình nguyện năm 2014

(Website Quận 2)-Tham gia hiến máu cứu người, đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao cả về lượng lẫn về chất lượng máu sạch và chỉ tiêu túi máu 350ml, 450ml, góp phần cùng thành phố bảo đảm đủ máu an toàn cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong năm 2014. Ủy ban nhân dân quận vừa xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Vận động hiến máu tình nguyện năm 2014.

Theo đó, Giao thủ trưởng các phòng ban, Trung tâm, các đơn vị thuộc quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, các đơn vị trường học, các đơn yị doanh nghiệp trên địa bàn và Ủy ban nhân dân các phường cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao (trên 2.800 đơn vị máu), tỉ lệ máu sạch trên 94%, tích cực vận động đạt trên 60% đơn vị máu là túi máu loại 350ml - 450ml. Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai vận động, phấn đấu đạt chỉ tiêu trong năm 2014 đã phân bổ. Đối với các đơn vị, cơ quan, lực lượng vũ trang, ban ngành, đoàn thể, trường học, Ủy ban nhân dân các phường được giao chỉ tiêu hiến máu tình nguyện phải bổ sung đưa vào chỉ tiêu thi đua năm 2014. Việc bồi dưỡng sức khỏe đối với người hiến máu tình nguyện theo đúng nội dung Thông tư số 21/2009/TT-BYT ngày 20/11/2009 của Bộ Y Tế. Phòng Văn hóa và Thông tin quận và Bản tin quận 2 phối hợp Hội Chữ thập đỏ quận có kế hoạch cụ thể để thông tin tuyên truyền, vận động ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện hàng năm vào ngày 07/04 - " Ngày toàn dân Hiến máu tình nguyện ", và ngày 16/4 -" Ngày thế giới tôn vinh hiến máu" và có kế hoạch tuyên truyền trong các đợt cao điểm của chương trình hiến máu tình nguyện. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các phường sớm củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo, đối với các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, ban ngành, đoàn thể, trường học phân công cán bộ phụ trách công tác vận động hiến máu tình nguyện của đơn vị. Riêng khối trường học thuộc quận, giao phòng Giáo dục và đào tạo quận phân bổ chỉ tiêu cho từng trường và phân công cán bộ của Phòng phụ trách theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện.
Hội Chữ thập đỏ quận có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các phường, các đơn vị trường học, các đơn vị doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn quận tuyên truyền tổ chức tốt các đợt hiên máu tình nguyện tại cơ sở; tổ chức tốt các đợt cao điểm trong năm như: “Lễ Hội xuân hồng” từ 15/01 đến 15/03/2014, “Giọt máu hồng hè 2014” từ tháng 06 đến tháng 09/2014; phối hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng quận kịp thời đề xuất khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể và người có công tuyên truyền vận động nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện. Theo dõi việc thực hiện của các đơn vị và kịp thời báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân quận. Đề nghị Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận, Ban chỉ đạo vận động hiên máu tình nguyện các phường, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, công ty, xí nghiệp, trường học tích cực thực hiện tốt nội dung kế hoạch.
Thời gian thực hiện tính từ ngày 16/11/2013 đến 30/10/2014.  
CCHC
 

Số lượt người xem: 3189    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm