Kinh tế 07 Tháng Ba 2019 4:35:00 CH

Triển khai “Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ”

  

Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019. Điểm nổi bật của Nghị định này là các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho doanh nghiệp KH&CN đồng bộ, thống nhất với pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, đầu tư, đất đai và tín dụng đầu tư, như vậy về cơ bản các chính sách ưu đãi, hỗ trợ sẽ đảm bảo tính khả thi, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đăng ký công nhận doanh nghiệp KH&CN, chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm từ đó tạo lập môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp KH&CN phát triển với một số nội dung chính như sau:

1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN:

a)       Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

b)      khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định;

c)       Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

v  Doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm đáp ứng điều kiện (a) và (b) nêu trên được chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN.

        2. Thời gian thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN: tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ:

a)       Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Thu nhập của doanh nghiệp KH&CN từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo với điều kiện doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN phải đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.

b)      Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác: Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; Ưu đãi tín dụng thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh; Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ

4. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN đang trong thời gian hưởng các ưu đãi, hỗ trợ, kể cả trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa được hưởng ưu đãi theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật trước thời điểm Nghị định số 13/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ cho thời gian còn lại theo quy định của các văn bản đó; trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP thì được lựa chọn ưu đãi đang hưởng hoặc ưu đãi theo quy định của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP cho thời gian còn lại.

5. Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN; Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN; Điều 20 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đi với hoạt động KH&CN hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Chi tiết xem tại đây.


Số lượt người xem: 1182    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm