Thông tin tổng hợp 21 Tháng Giêng 2019 2:35:00 CH

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

            Ngày 09 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, với sự tham dự của đồng chí Trần Văn Thuận - Bí thư Quận ủy, đồng chí Bùi Văn Phúc - Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường.

Hội nghị triển khai Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2019 về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và hoạt động ngân sách quận 2 năm 2019 và các nội dung quan trọng.

Thay mặt Ủy ban nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Phước Hưng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo chức trách, nhiệm vụ của mình, tổ chức rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực, chung sức, đồng lòng thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019, trong đó, lưu ý một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, các cơ quan, đơn vị, UBND 11 phường khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết của Quận ủy, Hội đồng nhân dân quận, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận, tham mưu các chương trình, đề án được phân công đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra, tập trung thực hiện chủ đề năm 2019 của Thành phố “Năm đánh giá thực hiện cải cách hành chính và Nghị quyết số 54 của Quốc hội, Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI”. Đảm bảo việc thực hiện Quy chế phối hợp đã ký kết giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận.

UBND quận sẽ tổ chức phê duyệt nhiệm vụ năm 2019 tại các đơn vị ngay trong tháng 01 và tháng 02; xác định quan điểm lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện chi tăng thu nhập thêm theo quy định; xử lý nghiêm, điều chuyển công tác đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị có biểu hiện thiếu ý thức trách nhiệm, vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò, cộng đồng trách nhiệm, tính tích cực, chủ động của các thành viên Ủy ban trong điều hành xử lý công việc theo thẩm quyền, đồng thời, tăng cường mối quan hệ công tác với ngành dọc cấp trên để chủ động giải quyết, nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ, ý kiến kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo quận, công khai trong Hội nghị của tập thể Thành viên Ủy ban theo quy chế làm việc.

Thứ hai, tập trung mọi nguồn lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch và Chương trình công tác, thực hiện các nội dung liên quan cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra, tập trung vào các công tác:

- Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước thông qua phân cấp, ủy quyền, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phân công nhiệm vụ rõ ràng, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

- Cải cách hành chính, tăng hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng; đẩy mạnh cải cách quy trình phối hợp xử lý hồ sơ, công việc giữa các cơ quan nhà nước và trong nội bộ các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận.

- Tổ chức sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế gắn với bước đầu thực hiện Nghị quyết TW6 khóa XII; thực hiện quy định về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn;

- Tập trung các giải pháp chống thất thu thuế và hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách;

- Rà soát chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của thành phố;

- Rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, định hướng quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực… gắn với thực hiện Nghị quyết và tình hình thực tiễn của địa bàn, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý.

- Đảm bảo việc thực hiện kế hoạch đầu tư công đối với các công trình xây dựng cơ bản, bồi thường giải phóng mặt bằng về dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông, giảm ngập, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội cấp bách gắn với thực hiện 7 chương trình đột phá của thành phố.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, quyết liệt kéo giảm hơn nữa chỉ tiêu 03 mặt so với năm 2018, nỗ lực giải quyết dứt điểm các điểm ùn tắc giao thông ở các tuyến đường trọng điểm và thực hiện Cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch. Kiên trì tổ chức lập lại trật tự lòng lề đường, đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị trong công tác tuyên truyền, giám sát đối với việc thực hiện quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè và giữ gìn vệ sinh môi trường ở từng khu dân cư; chú trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và UBND phường, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, các địa bàn giáp ranh; đồng thời nghiên cứu, đề xuất mô hình, giải pháp vừa hỗ trợ người dân tổ chức ổn định cuộc sống, vừa đảm bảo đường phố văn minh, sạch đẹp.

Thứ tư, thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch tại các cơ quan, đơn vị. Tổ chức các cuộc thanh tra công vụ và thanh tra kinh tế - xã hội định kỳ, đột xuất tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đi đôi với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Nỗ lực phối hợp hiệu quả với các sở ngành tham mưu, đề xuất Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các vụ việc khiếu nại đông người kéo dài trong thời gian vừa qua.

Thứ năm, tập trung thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, các hoạt động phục vụ, chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi theo kế hoạch và đảm bảo hoàn thành tốt công tác giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2019 đặt ra cho Quận nhiều vấn đề khó khăn, thách thức ở phía trước, phải tập trung để có giải pháp thực hiện hiệu quả. Tôi tin rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đồng lòng, trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Quận ủy, Hội đồng nhân dân quận, tinh thần quyết tâm, nỗ lực vượt khó, chung sức của tập thể TVUB, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn, sự phối hợp tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân và xã hội, sẽ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020.

cchc-vpub


Số lượt người xem: 941    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm