Tin Vắn 09 Tháng Tư 2015 8:10:00 SA

Xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch

(Website Quận 2)-Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 832/UBND-CNN ngày 11 tháng 02 năm 2015 về việc: "Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông — Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch — Kiến trúc, Sở Nông ngiệp và Phát trỉến nông thôn và Ủy ban nhân dân các quận - huyện thường xuyên tô chức kiêm tra, xử ỉỷ nghiêm các trường hợp san lấp, lẩn chiếm, xây dựng nhà ở, công trình sai phép, không phép trong phạm vi hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phổ". về việc này, Sở Xây dựng có ý kiến việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố. 

 
Theo đó, Giao 24 Đội Thanh tra Xây dựng địa bàn quận, huyện chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tô chức kiếm tra, xử lý nghiêm các trường hợp san lấp, lấn chiếm, xây dựng nhà ở, công trình sai phép trong phạm vi hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của ủy ban nhân dân Thành phố. 
 
Đề nghị Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường họp san lấp, lấn chiếm, xây dựng nhà ở, công trình không phép trong phạm vi hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
 
Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị: Sở Giao thông - Vận tải, sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông ngiệp và Phát triển nông thôn cử cán bộ phối hợp với lực lưcng Thanh tra Sở Xây dựng (khi có yêu cầu) để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp san lấp, lấn chiếm, xây dựng nhà ở, công trình sai phép, không phép trong phạm vi hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Số lượt người xem: 1564    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm