Tin Vắn 24 Tháng Tư 2015 8:35:00 SA

Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng

 Nhằm đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng, Ủy ban nhân dân quận triển khai tập trung 04 nội dung sau:

1.     Một là, về chấp hành đúng pháp luật, thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về công tác quản lý công chức, viên chức: tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo – bồi dưỡng, nâng ngạch, luân chuyển, điều động, biệt phái, miễn nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp, chế độ tiền lương và đãi ngộ, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu. Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai minh bạch, đúng đối tượng, công trạng, tiêu chuẩn, thẩm quyền quản lý Nhà nước và thực hiện nghiêm túc việc trích quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, mang tính thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, tránh tổ chức phong trào mang tính chất vụ lợi cho cá nhân, tổ chức.

2.     Hai là, tăng cường công khai, minh bạch, cụ thể tăng cường thực hiện trách nhiệm giải trình của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; hằng năm xây dựng Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi công tác của công chức, viên chức phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công chức; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức mạnh dạn phát biểu, góp ý, tố cáo những sai phạm, tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

3.     Ba là, giải quyết các vấn đề sai phạm, tiêu cực, tăng cường tự kiểm tra và tự đánh giá công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền; tránh khen thưởng tràn lan, không thực chất; chống mọi biểu hiện hình thức và chạy theo thành tích trong phong trào thi đua; tập hợp giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị; đưa nội dung thanh tra kiểm tra việc phòng, chống và xử lý tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với đơn vị; xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện có hiệu quả hòm thư góp ý, hộp thư điện tử và số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các kiến nghị và giải quyết phản ánh về sai phạm, tiêu cực trong công tác quản lý công chức.

4.     Bốn là, đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến, thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng về công tác quản lý công chức, viên chức; cập nhậ và phổ biến thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức các văn bản pháp luật mới về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; xây dựng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền thi đua về phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng.

 

CCHC (NV)


Số lượt người xem: 2041    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm