văn hóa - xã hội 19 Tháng Tư 2019 11:45:00 SA

Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019)

 

 

Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam,

thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019)

 

     Cách đây 44 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.  Đây là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Chiến thắng 30/4 là kết quả của việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, dưới sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng. Chiến thắng còn bắt nguồn từ truyền thống yêu nước, tinh thần khát khao độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất Tổ quốc của toàn thể dân tộc Việt Nam và sự ủng hộ quý báu của các đồng chí, bạn bè, nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Do đó, chiến thắng 30/4 là vô cùng to lớn, vừa mang ý nghĩa lịch sử, vừa mang tầm thời đại; thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí của con người Việt Nam, luôn biết kế thừa, phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông, không bao giờ khuất phục trước kẻ thù xâm lược.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha ông đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Đã qua 44 năm nhưng Chiến thắng 30/4 vẫn sáng ngời về ý nghĩa và bài học kinh nghiệm quý báu, tiếp thêm động lực mới cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

* KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

- Nhiệt liệt Chào mừng 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019).

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

- Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

             Phòng Văn hóa và Thông tin quận 2

 


Số lượt người xem: 1373    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm